I’m addicted to you
Don’t you know that you’re toxic?

👫 toksyczne związki? – NIE! 🚫
💨 toksyczne powietrze? – NIE! 🚫
☣ Toxic by Britney Spears – TAK! ✅

Zapraszamy na noworoczny, taneczny detox przy najlepszej muzyce z lat ’90 i 2000. Uwaga! Mogą wystąpić duże stężenia Britney i gwałtowne eksplozje nostalgii. ⚗💥

18+